Právě probíhá exkluzivní výprodej starších kolekcí!

Prohlášení o ochraně osobních dat

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů dle GDPR na webu www.termopradlo.com

 

Společnost Figab s.r.o., IČO: 27548660, se sídlem Rolnická 1251, 543 01, Vrchlabí, a provozovnou Krkonošská 16, 543 01, Vrchlabí, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25480 provozovatel internetového obchodu prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro naši společnost prioritou.

Figab s.r.o. je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné během Vašeho používání internetových stránek www.termopradlo.com (dále jen „Internetové stránky“) a dále na základě plnění smlouvy mezi Vámi a Figab s.r.o., právní povinnosti, oprávněného zájmu Figab s.r.o. nebo uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to prostřednictvím Internetových stránek. Figab s.r.oneshromažďuje žádné osobní údaje, které jí uživatelé sami dobrovolně neposkytnou.

 

Shromažďování osobních údajů

V případě, že bude e-shop www.termopradlo.com potřebovat údaje, které jí umožní Vás identifikovat (osobní údaje) nebo kontaktovat za účelem poskytnutí produktu či služby, jež jste si vyžádali (např. informace o produktech a službách společnosti, účast v soutěžích, objednání emailových zpravodajů, připojení na prémiový web nebo službu s omezeným přístupem, přihlášení k akci, nakupování, stahování či registraci produktů společnosti, o tyto údaje Vás požádáme. Data, která www.termopradlo.com shromažďuje v souvislosti s Vaší osobou, mohou obsahovat Vaše jméno a příjmení, název společnosti nebo organizace, email a telefon, adresu domů nebo pro doručení a další informace o společnosti.

Web může shromažďovat určité informace o návštěvě uživatelů, např. název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí kterých tito uživatelé přistupují na internet, datum a čas jejich přístupu na tento web, stránky, které z webu otevírají, a internetovou adresu, ze které web www.termopradlo.com navštívili. Tyto informace jsou využívány k analýze trendů, ke správě a inovaci webu a také ke shromažďování informací o hardwaru a softwaru za účelem poskytnutí požadované služby.

 

Další informace a pokyny pro bezpečné využívání webu www.termopradlo.com  jsou uvedeny níže

Použití osobních údajů

Osobní údaje shromážděné na tomto webu budou používány k Vaší personifikaci a k poskytování produktů a služeb, které jste si vyžádali nebo k nimž jste dali souhlas. Web www.termopradlo.com může použít osobní údaje k poskytování kvalitnějších zákaznických služeb, k inovaci webu a všech souvisejících produktů a služeb e-shopu www.termopradlo.com  ke zjednodušení používání tohoto webu, kterého lze dosáhnout tak, že se eliminuje nutnost opakovaně zadávat stejné informace a web se přizpůsobí konkrétním preferencím či zájmům uživatele. Informace shromážděné webem mohou být za účelem zajištění ucelené nabídky informací ve styku s webem spojeny s informacemi shromážděnými prostřednictvím jiných služeb společnosti Figab s.r.o..

Souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje můžeme využít k tomu, abychom Vám poskytli důležité informace o produktu nebo službě, kterou používáte, včetně důležitých aktualizací a upozornění. Údaje o návštěvnosti webu můžeme pro výzkumné účely kombinovat s anonymními demografickými informacemi. Takto sdružené informace můžeme využít ke zvýšení atraktivnosti obsahu. V některých sekcích webu s omezeným přístupem můžeme s Vaším souhlasem kombinovat údaje o návštěvnosti webu s Vašimi osobními informacemi.

Figab s.r.o. provozovatel webu www.termopradlo.com může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v těch případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon, nebo v dobré víře, že taková akce je nezbytná k:

(a) dodržení zákonů dané země a právních postupů;
(b) ochraně a obraně práv nebo vlastnictví eshopu www.termopradlo.com;
(c) v naléhavých případech k ochraně bezpečí zaměstnanců a obchodních partnerů společnosti

 

Kontrola osobních údajů

Pokud v tomto prohlášení není uvedeno jinak, nebudou osobní údaje, které na tomto webu poskytnete, bez Vašeho souhlasu sdělovány třetím stranám. Ke svým osobním údajům máte přístup a můžete si zde zvolit způsob kontaktování tak, jak je popsáno níže.

 

Přístup k osobním údajům


Osobní údaje a předvolby kontaktování, které jste na tomto webu zadali, si můžete projít a případné změny provést pomocí „Můj účet“ na webu www.termopradlo.com  Před zobrazením osobních informací budete požádáni o zadání Přihlašovacího jména a hesla.

V „Můj účet“ můžete: zobrazit a upravit, které jste na webu již zadali.

 

Zabezpečení osobních údajů

Figab s.r.o. provozovatel www.termopradlo.com věnuje zabezpečení osobních údajů velkou pozornost. Pomocí celé řady zabezpečovacích technologií a postupů pomáháme chránit Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím či zveřejněním.

 

Soubory cookie

Na webu používáme soubory cookie, abychom tak zajistili integritu registračního procesu a uživatelům umožnili osobní modifikaci webu. Soubor cookie je malý textový soubor umístěný serverem webové stránky na pevném disku. Tento soubor nelze zneužít ke spuštění programů nebo zanesení virů do počítače. Soubory cookie jsou jedinečně přiřazeny právě Vám a může je číst pouze webový server v doméně, která Vám soubor cookie vydala.

Jednou z primárních funkcí souboru cookie je šetřit Váš čas. Jestliže si např. přizpůsobíte webovou stránku nebo budete procházet webem, soubor cookie při následujících návštěvách připomene webu specifické informace o Vašich preferencích. To zjednodušuje proces zobrazování relevantního obsahu, usnadňuje navigaci na webu atd. Jakmile se na webový server vrátíte, mohou být dříve zadané informace načteny, abyste mohli snadněji používat funkce webu, které jste si již přizpůsobili.

Při doručování souboru cookie na náš web mohou asistovat webové signály (beacon), známé také jako technologie clear gif nebo značky akcí. Tato technologie je nástroj, který používáme ke kompilaci úhrnných statistických údajů o využití webu, jakým je např. údaj, kolik uživatelů na webu zvolilo klíčové prvky (např. odkazy nebo grafiku). Úhrnné statistické údaje o webu můžeme sdělit partnerským společnostem a také veřejnosti.

Soubory cookie můžete přijmout nebo odmítnout. Většina webových prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, nastavení prohlížeče však většinou můžete podle potřeby upravit tak, aby soubory cookie odmítal. Jestliže budete soubory cookie odmítat, nebudete pravděpodobně moci plně využívat interaktivní funkce webu www.termopradlo.com

 

Změny v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Toto prohlášení můžeme v případě potřeby aktualizovat. Pokud se tak stane, zrevidujeme také datum poslední aktualizace uváděné v tomto prohlášení. O změnách v tomto prohlášení Vás budeme informovat oznámením, které umístíme na domovskou stránku našeho webu nebo ho zašleme přímo registrovaným uživatelům. Doporučujeme toto prohlášení pravidelně procházet, abyste byli aktuálně informováni o tom, jak pomáháme chránit Vaše osobní údaje, které jste nám dali k dispozici.

 

Kontaktní informace

Pokud si myslíte, že Figab s.r.o. provozovatel webu www.termopradlo.com toto prohlášení nedodržel, obraťte se na nás prostřednictvím emailu na následující adresu info@termopradlo.com