Zadej slevový kód "Léto24" a získej 10% slevy navíc

Obchodní podmínky

Veškeré ceny uváděné v internetovém obchodě, jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.

Obchodní podmínky

 • Každý zákazník, který chce objednat zboží prostřednictvím našeho elektronického obchodu, je povinen uvést pravdivé a úplné údaje.
 • Naši pracovníci ověřují správnost a úplnost poskytnutých údajů. Odeslání zboží může být odmítnuto, pokud zákazník nebude reagovat na potvrzovací e-mail a nebo nebude přijímat hovor na zadaném telefonním čísle.
 • Objednáním zboží a služeb zákazník uzavírá kupní smlouvu s naší firmou.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového tohoto internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu a souhlasí s nimi.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 • Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.

Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. Dále také v případě chyby e-shopu si prodávající vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky.  O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

 

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 informovat nás o odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a poté má lhůtu 14 dnů na vrácení  zboží. Následně má prodávající lhůtu 14 dnů pro vrácení peněz zákazníkovi. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO).
Pokud se rozhodne pro odstoupení v této lhůtě, doporučujeme kontaktuktovat nás (písemně nebo telefonicky), že žádáte o odstoupení od smlouvy, uveďte prosím číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu. Nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, nám zašlete zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Součástí zboží je visačka s popisem a původní obal. V případě, že bude zboží vráceno nekompletní, bude zákazníkovi odečtena adekvátní částka pro uvedení zboží do původního stavu. Dopravu zboží při odstoupení od kupní smlouvy hradí zákazník sám. Po obdržení vráceného zboží, prodávající zákazníkovi do 14 dnů vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Zboží musí být v původním obalu, nesmí být poškozené, ani prané, musí být kompletní (včetně příslušenství) a s originálním dokladem o koupi.

Neposílejte vrácené zboží na dobírku! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

Spotřebitel má právo si zboží vyzkoušet s tím, že dodrží základní hygienické předpoklady takového vyzkoušení - například přes spodní prádlo, ale neměl by jej nosit a užívat. Nedodrží-li stanovené hygienické podmínky, šlo by již o zboží, které nelze na základě směrnice 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku pro svůj charakter vrátit.

Požadujeme, aby z vraceného zboží nebyly odstraněny žádné textilní visačky a ani visačky papírové. Vyhrazujeme si právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s odstraněním event. škod na vráceném zboží. Tyto náklady budou vždy individuálně posouzeny a jako takové poté budou kupujícímu naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

 

 

Doprava zboží

Zboží zasíláme PPL, Českou poštou, Zásilkovnou, GLS a DPD na základě objednávky vystavené prostřednictvím tohoto internetového obchodu. Směrodatná je vždy adresa zadaná při objednání zboží. 

Pokud je zboží skladem, je obvykle expedováno ihned, nejdéle do 2-3 pracovních dnů. V případě, že by byla dodací lhůta delší, budeme Vás kontaktovat pro informování o termínu a možnostech dodávky.

 

Platba za zboží

Zboží je možno uhradit při převzetí zásilky (dobírka), bankovním převodem, nebo online platbou.

 

Reklamace zboží

Záruční doba na výrobní vady je u všech produktů 24 měsíců. K reklamaci je vhodné předložit: kopii faktury, popis závady, kompletní výrobek.

Zboží posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zboží nezasílejte na dobírku. Prodejce je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodborným použitím zboží, mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením, živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem).

 

Reklamace přepravních služeb
Zboží je doručováno prostřednictvím spedičních společností. Může se proto stát, že k Vám zásilka přijde poškozená.

V takovém případě postupujte prosím následovně:

* Zásilku vždy prohlédněte při převzetí před dopravcem.
* V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný…) sepište ihned s dopravcem protokol o poškození zásilky. U nás zásilky kontrolujeme, balíme je velice pečlivě (do přepravních krabic na míru vyrobených) a odesíláme v neporušeném stavu.

V případě problému s dopravními službami napište prosím na naši e-mailovou adresu. Do předmětu uveďte "Stížnost na dopravu", stručně popište problém, uveďte kontakt na sebe, číslo zásilky nebo číslo faktury. Vaši stížnost budeme řešit s dopravcem a budeme Vás informovat o dalším postupu.

Jestliže zjistíte poškození zásilky až po otevření, oznamte nám vznik škody bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení zásilky na telefonním čísle +420 776 556 074.

 

Ochrana osobních údajů

 

           Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Na objednávkovém formuláři od uživatelů vyžadujeme informace, které slouží především jako kontakt na dodávku objednaného zboží nebo služeb nebo k zaplacení příslušné částky. V případě problémů s dodávkou slouží tato informace také k umožnění kontaktu se zákazníkem. Provozvatel serveru je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty.

 • Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.
 • Na požádání Vám prodávající podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na info@termopradlo.com, kde Vám je prodávající k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. Zaměstnanci a spolupracovníci prodávajícího jsou vázáni mlčenlivostí.
 • Hodnocení zákaznické spokojenosti

V rámci zlepšování kvality poskytovaných služeb a nabízeného zboží používá prodávající níže uvedené softwarové nástroje pro zjišťování a vyhodnocování zákaznické spokojenosti. Zasílání těchto hodnocení může zákazník kdykoliv zrušit nebo požádat zpětně o výmaz svých hodnocení.

HEUREKA hodnocení elektronického obchodu

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení.  Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

 • Možnost odhlášení

Údaje kupujícího používá prodávající k tomu, aby je mohl informovat o produktech a službách, případně zjistit jejich názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud by s nimi kupující nesouhlasil, může to prodávajícímu kdykoliv oznámit, aby prodávající mohl údaje podle požadavku zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru může kupující kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním objednávkového formuláře kupující souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze prodávajícího FIGAB s.r.o., se sídlem Rolnická 1251, 54301, Vrchlabí, provozovnou Krkonošská 16, 54301, Vrchlabí IČ: 27548660, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení a to na dobu do odvolání souhlasu. Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o probíhajících akcích, obchodní sdělení, newslettery a informace o dalších marketingových aktivitách.

 • Cookies

Prodávající používá cookies k tomu, abychom mohl sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

 

       Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 • Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.
 • Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz